INNE

Projekty uchwał

31 maja 2021r.

Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 1) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-05-18 13:24 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2022 rok (druk nr 4) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-05-18 13:24 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina (druk nr 5) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-05-18 13:24 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021 - 2024 (druk nr 7) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-05-18 13:24 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (druk nr 8) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-05-18 13:24 Liczba pobrań: 15

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 9) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-05-18 13:24 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 10) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-05-19 10:43 Liczba pobrań: 7

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 707 025