INNE

Projekty uchwał

Grudzień 2015

projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018 (PDF, 251,95 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:24 Liczba pobrań: 1

projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. (PDF, 294,26 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:26 Liczba pobrań: 5

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoniów (PDF, 600,94 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:33 Liczba pobrań: 2

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biestrzynnik (PDF, 557,31 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:34 Liczba pobrań: 1

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chobie (PDF, 565,00 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:35 Liczba pobrań: 2

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dylaki (PDF, 559,96 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:36 Liczba pobrań: 1

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodziec (PDF, 590,94 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:36 Liczba pobrań: 1

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jedlice (PDF, 552,84 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:38 Liczba pobrań: 1

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krasiejów (PDF, 583,84 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:39 Liczba pobrań: 2

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżowa Dolina (PDF, 546,56 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:43 Liczba pobrań: 1

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mnichus (PDF, 542,25 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:44 Liczba pobrań: 1

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustków (PDF, 584,23 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:45 Liczba pobrań: 2

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Schodnia (PDF, 596,68 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:45 Liczba pobrań: 4

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczedrzyk (PDF, 566,78 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:46 Liczba pobrań: 2

projekt uchwały w sprawie rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego (PDF, 73,41 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:57 Liczba pobrań: 4

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok (PDF, 1,05 MB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:58 Liczba pobrań: 6

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 817,95 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 12:59 Liczba pobrań: 4

projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r. (PDF, 9,44 MB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 13:03 Liczba pobrań: 21

projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 941,42 kB)

załączył: Patrycja Jonietz, Insp. ds. obsługi RM dnia 2015-12-10 13:06 Liczba pobrań: 6

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 701 577