INNE

Projekty uchwał

Grudzień 2016

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placu w Ozimku (druk nr 1) (PDF, 147,95 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w Szczedrzyku (druk nr 2) (PDF, 61,01 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok (druk nr 3) (PDF, 290,44 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 - 2022 (druk nr 4) (PDF, 1,09 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 0

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (druk nr 6) (PDF, 963,82 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 7) (PDF, 844,48 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok (druk nr 8) (PDF, 10,28 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 9) (PDF, 955,19 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:15 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek (druk nr 11) (PDF, 252,24 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-08 14:16 Liczba pobrań: 2

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 701 789