INNE

Projekty uchwał

Grudzień 2017

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia gminnego (druk nr 1) (PDF, 158,34 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-08 13:32 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok (druk nr 2) (PDF, 296,27 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-08 13:32 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok (druk nr 3) (PDF, 1,05 MB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-08 13:32 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 4) (PDF, 1,19 MB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-08 13:32 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok (druk nr 5) (PDF, 6,47 MB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-08 13:32 Liczba pobrań: 19

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 6) (PDF, 7,28 MB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-08 13:32 Liczba pobrań: 3

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 503