INNE

Projekty uchwał

28 października 2019r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok (druk nr 1) (PDF, 1,48 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym (druk nr 3) (PDF, 688,22 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym (druk nr 4) (PDF, 322,21 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym (druk nr 5) (PDF, 512,95 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 6) (PDF, 515,85 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (druk nr 7) (PDF, 519,09 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Ozimek (druk nr 8) (PDF, 1,18 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 25

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (druk nr 9) (PDF, 456,28 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 10) (PDF, 1,30 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 32

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (druk nr 11) (PDF, 556,31 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok (druk nr 13) (PDF, 4,77 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 18

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 30 września 2019 r. na działalność Burmistrza Ozimka (druk nr 14) (PDF, 620,47 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 23

Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 września 2019 r. dotyczącej bezczynności organu samorządowego (druk nr 15) (PDF, 701,60 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:04 Liczba pobrań: 23

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (druk nr 16) (PDF, 11,20 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:05 Liczba pobrań: 14

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 17) (PDF, 5,86 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2019-10-17 09:05 Liczba pobrań: 8

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 701 857