INNE

Projekty uchwał

22 czerwca 2020r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania ( druk nr 1) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-07-09 07:47 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ozimka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ozimek za 2019 rok ( druk nr 3 ) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:23 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ozimek w roku szkolnym 2020/2021 ( druk nr 5) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:23 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 rok ( druk nr 8 ); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:23 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym ( druk nr 13); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym ( druk nr 14); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 15); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 16); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 17); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 18); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr19); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 20 ); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 21); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 22); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 23 ); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym ( druk nr 24); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia ( druk nr 26); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( druk nr 27); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi ( druk nr 28 ); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok ( druk nr 29); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 11

załącznik nr 1a do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-22 13:24 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 30); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem ( druk nr 32); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 12

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ozimek( druk nr 34 ); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-10 15:24 Liczba pobrań: 20

  • Data aktualizacji: 2021-05-07 21:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 259 173