INNE

Projekty uchwał

24 sierpnia 2020 r.

Projekt uchwały wsprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek (druk nr 1) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 20

Projekt uchwały wsprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek (druk nr 1a) (PDF, 4,86 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-24 09:21 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek" (druk nr 5) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 17

Projekt uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 8) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (druk nr 9) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 15

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych na kadencje 2020-2023 (druk nr 10) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego (druk nr 12) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (druk nr 13) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 14) (PDF, 5,12 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:03 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (druk nr 16) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-13 16:29 Liczba pobrań: 13

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 701 819