INNE

Projekty uchwał

28 września 2020

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 2 ) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 3 ) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 8

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 4); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym ( druk nr 5); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 6) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 1

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym ( druk nr 7); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 2

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek ( druk nr 9); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( druk nr 10 ); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 13

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok ( druk nr 11); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 12); (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-16 14:48 Liczba pobrań: 6

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 295