INNE

Projekty uchwał

28 grudnia 2020r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 3 ) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-08 14:37 Liczba pobrań: 5

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( druk nr 4) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-08 14:37 Liczba pobrań: 7

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok ( druk nr 5a) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-16 08:58 Liczba pobrań: 11

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok ( druk nr 5b) (PDF, 1012,40 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-16 08:58 Liczba pobrań: 8

Autopoprawka do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok druk 5c (PDF, 2,77 MB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2020-12-23 08:32 Liczba pobrań: 10

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 6a) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-16 08:59 Liczba pobrań: 5

Zmienione załączniki do projektu uchwały w sprawie WPF 2021 druk nr 6a (PDF, 928,03 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2020-12-23 08:32 Liczba pobrań: 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok ( druk nr 7) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-09 13:22 Liczba pobrań: 19

Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok druk 7a (PDF, 1,37 MB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2020-12-23 08:32 Liczba pobrań: 6

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( druk nr 8) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-09 13:22 Liczba pobrań: 11

Zmienione załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na 2020 druk nr 8 (PDF, 982,57 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2020-12-23 08:33 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poręczenia druk 9 (PDF, 127,48 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2020-12-23 08:33 Liczba pobrań: 7

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 258