INNE

Projekty uchwał

26 kwietnia 2021r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (druk nr 3) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ozimek (druk nr 4) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 10

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina (druk nr 6) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 7) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 9

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (druk nr 7a) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-19 13:34 Liczba pobrań: 7

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 8) (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-14 11:06 Liczba pobrań: 3

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krasiejów (druk nr 9). (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-19 12:28 Liczba pobrań: 11

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 10) (PDF, 2,06 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-04-21 10:42 Liczba pobrań: 10

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 811 829