Zamówienia powyżej 130000zł

Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.3.1.2021.AK Budowa filii żłobka samorządowego - etap I

w dniu 09.04.2021 r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

w dniu 30.03.2021 r. dodano informację z otwarcia ofert

w dniu 30.03.2021 r. dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na realizacje zamówienia

W dniu 25.03.2021r. dodano II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, II zmianę treści SWZ oraz II wyjaśnienia treści SWZ, III wyjaśnienie treści SWZ wraz z projektem umowy po korekcie oraz odpowiedzią na pytanie nr 5

w dniu 23.03.2021r. dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmianę tresci SWZ oraz wyjaśnienie treści SWZ wraz z załącznikami

                                           

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym

opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku – etap I

 

 

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22e112ca-046f-4292-a8fe-46687d19b06a

Identyfikator postępowania

22e112ca-046f-4292-a8fe-46687d19b06a

ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114,52 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 127

SWZ (PDF, 322,13 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 101

Załacznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1,39 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 53

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (WORD, 61,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 34

Załącznik nr 3 - oświadczenie (WORD, 20,26 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 28

Załącznik nr 4 Wykaz robót (WORD, 40,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 29

Załącznik nr 5 Wykaz osób (WORD, 25,38 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 25

Załącznik nr 6 Zobowiązanie (WORD, 23,08 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 23

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa (WORD, 23,08 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 25

umowa projekt (WORD, 59,53 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 37

Zasilanie bud. żłóbka E-1 (PDF, 239,33 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:00 Liczba pobrań: 35

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 8,06 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 38

PRZEDMIAR_ŻŁOBEK (PDF, 1,22 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 86

Przebudowa istniejacego oświetlenia na dz. nr 126.8,126.9 rys.nr E-11 (PDF, 65,02 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 30

9_CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA (PDF, 1,87 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 17

8.3_PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE (PDF, 6,06 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 32

8.2_PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH-INSTALACJE ZEWNĘTRZNE I PRZYŁĄCZA (PDF, 8,29 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 30

8.1_PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH-INSTALACJE WEWNĘTRZNE (PDF, 3,70 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 34

7_PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (PDF, 3,60 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 41

Opis Tauron- Ozimek (WORD, 25,42 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 22

7.1_USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO (PDF, 943,58 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 30

6_PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW (PDF, 478,05 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 36

5_PROJEKT KONSTRUKCJI (PDF, 4,52 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 40

4_PROJEKT TECHNOLOGII (PDF, 1,18 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 33

3_WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PDF, 412,46 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 25

2_PROJEKT ARCHITEKTURY (PDF, 9,51 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-15 17:01 Liczba pobrań: 72

og%C5%82oszenie%20o%20zmianie%20og%C5%82oszenia (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 35

zmiana%20tre%C5%9Bci%20SWZ (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 37

wyja%C5%9Bnienie%20tre%C5%9Bci%20SWZ (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 46

Zasilanie%20bud.%20%C5%BC%C5%82obka%20E-1 (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 26

Przebudowa%20istniejacego%20o%C5%9Bwietlenia%20na%20dz.%20nr%20126.8%2C126.9%20rys.nr%20E-11%20(1) (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 29

Projekt%20elektryczny%20-%20usuni%C4%99cie%20kolizji (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 23

A-0 (PDF, 3,80 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 24

K-1C (PDF, 105,90 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 22

K-1B (PDF, 346,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 22

K-1A_SZCZEG%C3%93%C5%81%20FUNDAMENT%C3%93W (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-23 15:04 Liczba pobrań: 27

II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-25 12:45 Liczba pobrań: 39

II zmiana SWZ (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-25 12:45 Liczba pobrań: 37

II wyjaśnienie treści SWZ (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-25 12:45 Liczba pobrań: 43

projekt umowy po korekcie (WORD)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-25 12:45 Liczba pobrań: 17

odpowiedź na pytanie nr 5 (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-25 15:28 Liczba pobrań: 43

III wyjaśnienie treści SWZ (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-25 15:28 Liczba pobrań: 48

informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie (PDF, 712,34 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 09:06 Liczba pobrań: 69

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 811,83 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:46 Liczba pobrań: 108

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 840,74 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-04-09 11:12 Liczba pobrań: 28

  • Data aktualizacji: 2021-05-07 21:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 258 462