Zamówienia powyżej 130000zł

Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.4.2021.AK Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w latach 2021 - 2022

W dniu 12.04.2021 Dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

W dniu 01.04.2021 Dodano informację z otwarcia ofert

W dniu 01.04.2021 Dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania.

w dniu 26.03.2021 Dodano Harmonogram prac na rok 2021 i 2022 po korekcie

w dniu 25.03.2021r. Dodano zmianę treści SWZ oraz Załącznik nr 1 po korekcie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

„Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w latach 2021 - 2022”

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2145819d-4418-4d7b-93de-9f01ea3768ae

 

Identyfikator postępowania: 2145819d-4418-4d7b-93de-9f01ea3768ae

ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111,01 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 22

SWZ (PDF, 1,36 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 14

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (WORD, 69,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (WORD, 62,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 3 - oświadczenie (WORD, 20,32 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 4 Wykaz usług (WORD, 40,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 5 Wykaz osób (WORD, 25,22 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 6 Wykaz narzędzi (WORD, 25,80 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 6

Załącznik nr 7 Zobowiązanie (WORD, 23,02 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 1

Załącznik nr 8 Grupa kapitałowa (WORD, 22,89 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 3

umowa projekt (WORD, 51,10 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:52 Liczba pobrań: 2

Harmonogram prac_2021 (WORD, 37,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 6

Harmonogram prac_2022 (WORD, 38,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:43 Liczba pobrań: 5

Wykaz zieleni (EXCEL, 55,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-24 14:48 Liczba pobrań: 3

zmiana treści SWZ (WORD, 592,44 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-25 08:25 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po korekcie (WORD, 69,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-25 08:25 Liczba pobrań: 5

Harmonogram prac_2021 po korekcie (WORD, 38,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-26 10:41 Liczba pobrań: 3

Harmonogram prac_2022 po korekcie (WORD, 40,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-26 10:42 Liczba pobrań: 2

informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-04-01 11:40 Liczba pobrań: 7

informacja z otwarcia ofert (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-04-01 11:40 Liczba pobrań: 21

informacja o wyborze oferty (PDF, 206,15 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-04-12 14:21 Liczba pobrań: 9

  • Data aktualizacji: 2021-05-07 21:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 259 044