Zamówienia powyżej 130000zł

Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.5.2021.AK. Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne

W dniu 22.04.2021 dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

W dniu 14.04.2021 dodano informacje z otwarcia ofert

 W dniu 14.04.2021 dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/008b0eda-a7d0-4bd8-934f-2748691e15a2

 

 

Identyfikator postępowania: 008b0eda-a7d0-4bd8-934f-2748691e15a2

 

EKSPERTYZA TECHNICZNA (PDF, 15,25 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 8

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (PDF, 1,38 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 8

INWENTARYZACJA OPIS (PDF, 44,29 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 5

PARTER ZAKRES PRAC DO WYKONANIA (PDF, 710,64 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 11

OPIS PZT (PDF, 956,08 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 8

OPIS KONSTRUKCJI (PDF, 29,59 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 6

OPIS INSTALACJI WOD KAN (PDF, 136,33 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 5

OPIS INSTALACJA GRZEWCZA (PDF, 2,00 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 4

OPIS ARCH-BUDOWLANY (PDF, 236,69 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 11

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH (, 629,70 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 3

przedmiar budowlany (PDF, 4,46 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 15

przedmiar c.o. (PDF, 403,51 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 7

przedmiar elektryczny (PDF, 694,41 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:54 Liczba pobrań: 4

przedmiar wod-kan (PDF, 854,62 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 5

PRZEWÓD WENTYLACYJNY (PDF, 244,08 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 3

PZT GRAFICZNY KOLOR (, 919,85 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 10

PZT GRAFICZNY zaopiniowany (, 930,46 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 2

RZUT PARTERU, INWENTARYZACJA (PDF, 742,98 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 6

RZUT PARTERU ZAKRES PRAC WOD-KAN (PDF, 529,63 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 2

RZUT PARTERU INST WODOCIĄGOWA (PDF, 288,88 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 3

RZUT PARTERU INST KANALIZ. (PDF, 322,34 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 4

RZUT PARTERU INST CO (PDF, 319,38 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 3

RZUT DACHU (PDF, 285,96 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 4

RZUT DACHU INWENTARYZACJA (PDF, 581,40 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 2

RZUT PARTERU (PDF, 1,22 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 4

RZUT PIĘTRA I , INWENTARYZACJA (PDF, 617,53 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 2

RZUT PIĘTRA II, INWENTARYZACJA (PDF, 738,19 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 4

SCHODY I PODJAZD (PDF, 308,22 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 3

SCHODY W ELEWACJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ (PDF, 421,39 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 3

SCHODY W ELEWACJI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ (PDF, 1,53 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 3

SCHODY W ELEWACJI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ (PDF, 382,75 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:55 Liczba pobrań: 3

STRONA TYTUŁOWA PZT (PDF, 43,35 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 5

STRONA TYTUŁOWA KONSTRUKCJA (PDF, 43,33 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 6

STRONA TYTUŁOWA INWENTARYZACJA + EKSPERTYZA (PDF, 62,43 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 4

STRONA TYTUŁOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA (PDF, 24,12 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 2

SPECYFIKACJA ZAGADNIENIA PPOŻ. (PDF, 92,64 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 2

SPECYFIKACJA PRZEDSZKOLE (PDF, 396,22 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 9

SPECYFIKACJA TECHN PRZEBUDOWA KOMINÓW WENT (PDF, 128,69 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 4

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI (PDF, 262,72 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 3

zakres prac do wykonania (PDF, 730,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 12

WYRYS ANTONIÓW symbol UO (, 2,32 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 5

umowa projekt (WORD, 60,30 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 10

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (WORD, 74,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 17

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (WORD, 61,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 3 - oświadczenie (WORD, 20,48 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 4

Załącznik nr 4 Wykaz robót (WORD, 40,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 5 Wykaz osób (WORD, 25,26 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 3

Załącznik nr 6 Zobowiązanie (WORD, 22,96 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:56 Liczba pobrań: 5

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa (WORD, 22,83 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:57 Liczba pobrań: 6

ZESTAWIENIE STOLARKI PRZEDSZKOLE (PDF, 1018,62 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 12:57 Liczba pobrań: 6

SWZ Antoniów (PDF, 1,34 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 13:16 Liczba pobrań: 30

ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 111,39 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-03-30 13:16 Liczba pobrań: 34

informacja o kwocie (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-04-14 09:26 Liczba pobrań: 26

informacja z otwarcia ofert (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-04-14 12:45 Liczba pobrań: 45

informacja o wyborze oferty (PDF)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2021-04-22 09:27 Liczba pobrań: 11

  • Data aktualizacji: 2021-05-07 21:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 258 446