Aktualności

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ozimku: zwolnienia z koncesji oraz program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

fot. www.ozimek.pl
fot. www.ozimek.pl

Dnia 29 marca 2021 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ozimku. Podczas obrad rajcy dokonali oceny wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Ponadto zajmowali się Oceną funkcjonowania oświaty w gminie oraz informacją o stanie przygotowania oświaty do nowego roku szkolnego (struktura organizacji gminnej sieci szkolnej oświaty).

Na sesji podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 2021r. Dzięki nowelizacji przepisów dot. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, której głównym celem jest udzielenie ulgi dla branży gastronomicznej w Gminie Ozimek.

Ponadto rajcy podjęli następujące uchwały: w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ozimek; w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021"; w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok; w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; w sprawie rozpatrzenia petycji; w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek; w sprawie załatwienia skargi z dnia 11 lutego 2021 r. na działania dyrektor PSP nr 1 w Ozimku, jak również siedem uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek przedstawił także szczegółowe sprawozdanie ze swej działalności, a w tym informację o podmiotach gospodarczych w gminie.

Nagranie z sesji znajduje się na stronie www.ozimek.pl pod linkiem: https://ozimek.pl/static/img/k01/temp/archiw.html

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-05-07 21:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 258 585