Aktualności

Trwają modernizacje dróg gminnych - Inwestujemy dla Was!

fot. ARB

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że w sołectwach Chobie, Mnichus i Nowa Schodnia trwają inwestycje drogowe. Głównym wykonawcą robót budowlanych na wszystkich odcinkach jest firma Protect Building, Łukasz Mikoda z Lędzin.

W Ozimku (na terenie Sołectwa Nowa Schodnia) rozpoczęły się prace związane z modernizacją ul. Waryńskiego oraz ul. Jelenia. W ramach inwestycji zostanie wykona modernizacja ww. dróg – ul. Waryńskiego od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Przemysłową oraz z ul. Jelenia od posesji nr 11 do skrzyżowania z ul. Waryńskiego o łącznej długości 548 m. Wartość przedsięwzięcia wynosi 338 111,11 zł.

W Sołectwie Mnichus trwają prace na ul. Leśnej, gdzie została już wykonana podbudowa drogi. Inwestycja obejmuje odcinek od skrzyżowania do posesji nr 43 w kierunku stacji ujęcia i uzdatniania wody o łącznej długości 350 m. Całkowity koszt to 154 703,25 zł.

Ponadto w Sołectwie Chobie rozpoczęły się prace budowlane na ul. Polnej o łącznej długości 85 m. Modernizacja tej drogi będzie kosztować 48 904,80 zł.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych inwestycje powinny zakończyć się z początkiem czerwca br.

Inwestujemy dla Was!

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 811 758