Zasłużeni dla gminy

Ryszard Dreling

Ryszard Dreling

Mieszkaniec Ozimka, pedagog, wieloletni Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku, Radny Rady Miejskiej w Ozimku w latach 1990-1994, 1998-2002/wiceprzewodniczący rady/, 2002-2006, 2006-2010/wiceprzewodniczący rady/, w latach 1991-1994 członek Zarządu Gminy i Miasta w Ozimku. W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Ozimku na wniosek Burmistrza Ozimka podjęła uchwałę Nr XLIX/326/18 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Ryszardowi Drelingowi.
Tytuł Zasłużony dla Gminy Ozimek dla p. Ryszarda Drelinga został przyznany za:
- wieloletnią pracę pedagogiczną oraz trud włożony w wychowanie wielu młodych osób, pokazanie im, iż upór i konsekwencja w działaniu prowadzą do wymiernych korzyści,
- wykorzystanie w pełni szans, które stwarzało piastowanie kierowniczych stanowisk w czasie swojej ścieżki zawodowej, dzięki czemu gmina Ozimek zaistniała na kartach historii (m.in. remont budynku i komputeryzacja szkoły, zainicjowanie i koordynowanie prac nad przewodową siecią telewizyjną),
- zaangażowanie oraz czynny udział w budowaniu partnerskiej wizji gminy Ozimek, poprzez pod-pisanie Aktu Partnerstwa pomiędzy szkołami w Ozimku i Sasbach oraz realizację wielu międzynarodowych projektów wymiany młodzieży, z których najważniejszym i trwającym do nadal jest projekt pod nazwą „Świat Przyjaciół”,
- aktywny udział w budowaniu naszej małej ojczyzny oraz jej dobry wizerunek.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 2018 r. nadano tytuł " Zasłużony dla Gminy Ozimek" Panu Ryszardowi Drelingowi oraz wręczono legitymację i medalion.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 812 466