Przydomowe oczyszczalnie ścieków, gromadzenie i pozbywanie się nieczystości ciekłych

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza Ozimka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ozimek.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 812 849