Rolnictwo

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Ozimka informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

Rolnicy z terenu gminy Ozimek zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni złożyć wniosek o udział w programie do dnia 25 listopada 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2020.

Wnioski należy złożyć w formie pisemnej na Biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku,ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym bądź za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie, pok Nr 218 II piętro oraz ze strony internetowej Urzędu

Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku o dotację.

Zdanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Ozimek dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Więcej informacji o Programie:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

Wniosek o usuwanie folii - klauzula RODO (PDF, 300,56 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2019-11-06 11:00 Liczba pobrań: 10

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 811 934