Selektywna zbiórka odpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2014 roku.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku oraz firma „Wywóz Nieczystości i Przewóz Ładunków Wiesław Strach” z Częstochowy zapraszają Mieszkańców Gminy Ozimek do ruchomego punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz  niebezpiecznych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w systemie kontenerowym. Zbierane będą następujące odpady: opakowania po farbach i lakierach oraz chemii gospodarczej, opakowania po olejach mineralnych, akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne i żarówki, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Poniżej podajemy harmonogram zbiórki.

Data

Miejscowości objęte zbiórką

Miejsce zbiórki

Godziny

02 maja 2014

NOWA SCHODNIA

SCHODNIA

Schodnia – ul. ks. Piotra Gołąba, parking przed świetlicą wiejską, OSP

11: 00 – 16 : 00

15 maja 2014

BIESTRZYNNIK

DYLAKI

Dylaki – ul. Fabryczna, plac przed Przedszkolem i Świetlicą Wiejską

11: 00 – 16 : 00

26 maja 2014

CHOBIE, GRODZIEC

MNICHUS

Grodziec – ul. Tartaczna, plac przed byłym pawilonem GS

11: 00 – 16 : 00

28 maja 2014

KRASIEJÓW

KRZYŻOWA DOLINA

Krasiejów – centrum, parking przed kościołem

11: 00 – 16 : 00

29 maja 2014

JEDLICE, PUSTKÓW

SZCZEDRZYK

Szczedrzyk – Pl. 1 – go Maja, parking koło remizy OSP

11: 00 – 16 : 00

30 maja 2014

ANTONIÓW

OZIMEK

Ozimek – ul. Częstochowska, parking przed kościołem

11: 00 – 16 : 00

 

Jednocześnie informujemy, że zbiórka tylko samych odpadów wielkogabarytowych w systemie „od domu do domu” odbędzie się w następujących terminach:

  1. Krasiejów –  02.10.2014.
  2. Nowa Schodnia , Schodnia , Pustków –  04.10.2014.
  3. Biestrzynnik , Antoniów –  09.10.2014.
  4. Szczedrzyk –  16.10.2014.
  5. Krzyżowa Dolina , Jedlice , Dylaki –  23.10.2014.
  6. Ozimek (dotyczy zabudowy jednorodzinnej) –  25.10.2014.
  7. Grodziec , Chobie , Mnichus –  30.10.2014.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 812 153