Usuwanie azbestu

Usuwanie zabestu w 2021 roku.

Gmina Ozimek informuje, że zamierza przystąpić do programu naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach programu dofinansowane mogą być koszty kwalifikowane niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

  • demontaż;
  • zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);
  • transport;
  • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte te nieruchomości, które zostały ujęte
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dofinansowanie nie dotyczy położenia nowego pokrycia dachu lub wykonania nowej elewacji budynku.

Wkład właściciela nieruchomości może wynosić do 30% kosztów zadania.

Zamiar uczestniczenia w programie należy zgłosić składając wniosek
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Ozimek zadań z zakresu usuwania azbestu – wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminy Ozimek oraz w Urzędzie Gminy
i Miasta w Ozimku, pokoje 218 i 219, tel. 77-462-28-64 i 77-462-28-87.

Na zgłoszenia oczekujemy do 26 marca 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że program będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o dotację z WFOŚiGW w Opolu.

 

 

Wniosek (PDF, 215,25 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2021-03-05 13:55 Liczba pobrań: 23

Oświadczenia (PDF, 308,33 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2021-03-05 13:55 Liczba pobrań: 20

INFORMACJA_O_WYROBACH_ZAWIERAJĄCYCH_AZBEST (PDF, 211,62 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2021-03-05 13:55 Liczba pobrań: 18

OCENA (PDF, 232,68 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2021-03-05 13:55 Liczba pobrań: 16

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-05-07 21:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 259 137