Na rok 2018

MASZ POMYSŁ NA ROZWÓJ MIASTA OZIMKA- ZGŁOŚ PROJEKT DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OZIMKA NA 2018 ROK !!!! - II EDYCJA

Szanowni Mieszkańcy Ozimka

Na sesji Rady Miejskiej w Ozimku 24 kwietnia 2017r. Radni podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ozimek konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2018r.

Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy Ozimek na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. To środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu gminy Ozimek przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wybranych przez mieszkańców Ozimka.

W edycji budżetu obywatelskiego na 2018 rok mieszkańcy Ozimka zadecydują o przeznaczeniu 250 tysięcy złotych.

 

Od pomysłu do gotowej propozycji zadania – jak to zrobić?

Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące budżetu obywatelskiego. Punkt po punkcie pokażemy Ci, w jaki sposób możesz zmienić swój pomysł w gotowe do złożenia zadanie do realizacji.

1. Mam pomysł! Czy mogę go zgłosić do realizacji z budżetu?

Pieniądze z budżetu można przeznaczyć na zadania, które są zadaniami własnymi gminy.Ten bardzo szeroki katalog obejmuje różnorakie obszary, począwszy od ochrony środowiska, budowy dróg czy polityki społecznej, poprzez edukację, kulturę, sport, a na sprawach związanych z bezpieczeństwem kończąc. Jeżeli Twój pomysł mieści się w tym katalogu, odpowiedź brzmi tak! Możesz go zgłosić do budżetu obywatelskiego!

 2. Wiem, jaki charakter ma moje zadanie. Co dalej?

Następnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego .Formularz można pobrać ze strony www.ozimek.pl – zakładka budżet obywatelski lub otrzymać jego wersję papierową w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku – Biuro Podawcze ( parter)

3. Formularz gotowy! Gdzie mogę go złożyć?

By złożyć gotowy formularz zgłoszeniowy w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, potrzebujesz jeszcze jednej rzeczy – poparcia piętnastu osób. Wystarczy, że podpiszą się one na dołączonej do formularza liście. Potrzebujesz dokładnie tylu głosów – większe poparcie dla Twojego zadania będzie miało znaczenie dopiero we wrześniu, czyli w trakcie głosowania.

Wypełniony formularz z propozycją zadania należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku lub elektronicznie przesyłając formularz na adres budzetobywatelski@ugim.ozimek.pl pomiędzy 22 maja 2017 r. a 12 czerwca 2017 r..

4. Formularz złożony. Moje zadanie przeszło weryfikację. Czy to już koniec?

Budżet obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Kto może głosować?

W przypadku tego etapu istnieje jedno ograniczenie: głosować mogą mieszkańcy i mieszkanki miasta Ozimka, którzy ukończyli szesnaście lat. Nie jest istotne, czy ktoś jest w Ozimku zameldowany. Podczas wypełniania ankiety do głosowania każdy głosujący będzie musiał po prostu oświadczyć, że jest mieszkańcem Ozimka.

Przebieg głosowania:

Głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w 2018 roku odbywać się będzie za sprawą specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet. Samo głosowanie rozpocznie się 1 września 2017r. i potrwa do 15 września 2017r.

Zagłosować będzie można poprzez:

  • elektronicznie na stronie internetowej www.ozimek.pl poprzez specjalną aplikację;
  • pobranie i wypełnienie ankiety do głosowania ( ankieta dostępna w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ( parter) i na stronie www.bip.ozimek.pl lub stronie www.ozimek.pl – zakładka Budżet obywatelski miasta Ozimka;
  • przekazanie wypełnionych ankiet do głosowania bezpośrednio do urny znajdującej się w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ( parter) albo pocztą na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z dopiskiem „budżet obywatelski”;

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej z nas i zmieszczą się w ramach planowanych środków budżetowych na 2018r.

Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną przedstawione mieszkańcom do 30 września 2017r.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy – Barbara Durkalec , tel.774622837 e-mail: sekretarz@ugim.ozimek.pl

 

 

Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy Ozimek

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 701 612