Spotkania

Konferencja podsumowująca LPRGO

7 grudnia na sali kinowej Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie zorganizowano konferencję podsumowującą projekt pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ozimek”. Na spotkanie przybyli liczni goście i reprezentanci z urzędu gminy i miasta, rady miasta, instytucji kultury, szkół, firm i stowarzyszeń oraz policji.

Otwarcia konferencji dokonał burmistrz Jan Labus, który podziękował za liczne przybycie zaznaczając szczególną rangę „rewitalizacji” dla naszej gminy. Po krótkim wprowadzeniu oddano głos prelegentom.

Jako pierwszy przemówił Józef Tomasz Juros prezes Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, który przedstawił wykład p.t.: „Dziedzictwo hutnicze na terenach przewidzianych do rewitalizacji”. W swój niepowtarzalny sposób wskazał ciekawe obiekty oraz monumenty, które mieściły lub mieszczą się do dziś na terenie obszaru rewitalizacji. Opowiedział również o historii huty, jak również zachowaniu dziedzictwa i cennych zabytków, które po niej pozostały.

Drugi wykład p.t.: Rewitalizacja w procesie rozwoju miast” przedstawił Andrzej Tomeczek prezes Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. W swojej prelekcji mówił o czynnikach warunkujących sukces we wdrażaniu partycypacyjnych metod pracy ze społecznością lokalną. Dokładniej omówił m.in. następujące terminy: świadomość problemu, motywację, obszar geograficzny, elastyczność, więzi społeczne, konsensus i współpracę, liderów i wcześniejsze doświadczenia, komunikacja, konkurencja, pomoc ekspertów.

Ostatnim prelegentem był dr Przemysław Wołczek z Instytutu Doradztwa Strategicznego REVOLUTION, który wygłosił przemówienie p.t.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ozimek - szanse rozwoju obszaru rewitalizacji”. W ramach wystąpienia przestawił podstawową terminologię rewitalizacji oraz obszar, który w Gminie Ozimek obejmuje i jakie czynniki decydowały o określenie właśnie tego areału. W sposób szczegółowy omówił także wybrane projekty zaplanowane do realizacji w ramach LPRGO. Opisał także jak przebiegały spotkania i warsztaty przeprowadzone w ramach przygotowania lokalnego programu rewitalizacji.

Na zakończenie głos ponownie zabrał burmistrz Ozimka, który podziękował prelegentom i słuchaczom zaznaczając, że Loklany Program Rewitalizacji dla Gminy Ozimek należy realizować wspólnie z wszystkimi grupami społecznymi, do których należą m.in. przedstawiciele władzy samorządowej, oświaty, a przede wszystkim stowarzyszeń.

LPRGO - 2016_12_07 (21)LPRGO - 2016_12_07 (104)LPRGO - 2016_12_07 (96)LPRGO - 2016_12_07 (92)LPRGO - 2016_12_07 (77)LPRGO - 2016_12_07 (74)LPRGO - 2016_12_07 (67)LPRGO - 2016_12_07 (64)LPRGO - 2016_12_07 (47)LPRGO - 2016_12_07 (40)LPRGO - 2016_12_07 (30)LPRGO - 2016_12_07 (28)LPRGO - 2016_12_07 (111)

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 701 876