Uchwały

2016 rok

Uchwała nr XVIII/118/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie załatwienia skargi (PDF, 113,47 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-02-01 13:50 Liczba pobrań: 27

Uchwała nr XIX/127/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zbycia mienia gminnego (PDF, 100,31 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-03-07 13:28 Liczba pobrań: 18

Uchwała nr XX/133/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 793,73 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-03-25 09:46 Liczba pobrań: 12

Uchwała nr XX/134/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przekazania skargi (PDF, 54,17 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-04-20 09:58 Liczba pobrań: 13

Uchwała Nr XXII/143/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 805,79 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-05-05 08:34 Liczba pobrań: 9

Uchwała Nr XXIV/151/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie współdziałania z Miastem Opole (PDF, 99,56 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-06 14:50 Liczba pobrań: 3

Uchwała Nr XXIV/152/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 - 2022 (PDF, 2,25 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-06 14:50 Liczba pobrań: 10

Uchwała Nr XXIV/155/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie nadania nazwy placu w Grodźcu (PDF, 505,39 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-06 14:50 Liczba pobrań: 9

Uchwała Nr XXIV/156/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia mienia gminnego (PDF, 98,66 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-06 14:50 Liczba pobrań: 8

Uchwała Nr XXIV/157/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (PDF, 297,23 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-06 14:50 Liczba pobrań: 16

Uchwała Nr XXIV/158/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok (PDF, 423,80 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-06 14:50 Liczba pobrań: 7

Uchwała Nr XXIV/159/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 809,31 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-06 14:50 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XXIV/161/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok (PDF, 93,21 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-06 14:51 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XXV/163/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek" (PDF, 1,39 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-11 12:11 Liczba pobrań: 15

Uchwała Nr XXV/164/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 857,67 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-11 12:11 Liczba pobrań: 8

Uchwała Nr XXV/165/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (PDF, 98,07 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-11 12:11 Liczba pobrań: 17

Uchwała Nr XXVI/168/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 858,29 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-07-25 16:10 Liczba pobrań: 3

Uchwała Nr XXVII/171/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek (PDF, 3,43 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-30 12:13 Liczba pobrań: 13

Uchwała Nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 906,19 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-09-30 12:14 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XXVIII/183/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 894,70 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-11-02 10:44 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XXXI/193/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 856,08 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-05 11:49 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XXXI/197/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (PDF, 221,85 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-05 11:49 Liczba pobrań: 18

Uchwała Nr XXXII/199/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy placu w Ozimku (PDF, 220,01 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-28 12:38 Liczba pobrań: 8

Uchwała Nr XXXII/205/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 920,87 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-28 12:39 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok (PDF, 2,44 MB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-28 12:39 Liczba pobrań: 37

Uchwała Nr XXXII/207/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 941,07 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2016-12-28 12:39 Liczba pobrań: 10

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 458