Uchwały

2017 rok

Uchwała nr XXXIII/213/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbycia mienia gminnego (PDF, 100,23 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-02-03 11:02 Liczba pobrań: 18

Uchwała Nr XXXIV/220/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zbycia mienia gminnego (PDF, 99,52 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-03-02 09:40 Liczba pobrań: 9

Uchwała Nr XXXIV/221/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 791,34 kB)

załączył: Justyna Klysek, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-03-02 09:40 Liczba pobrań: 4

Uchwała Nr XXXVI/224/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Ozimku (PDF, 107,34 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-04-03 14:55 Liczba pobrań: 8

Uchwała Nr XXXVI/227/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok (PDF, 1,09 MB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-04-05 12:02 Liczba pobrań: 6

Uchwała Nr XXXVI/228/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmianyw ieloletniej prognozy finansowej (PDF, 846,82 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-04-03 14:55 Liczba pobrań: 8

Uchwała Nr XXXVII/233/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 856,69 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-04-26 15:10 Liczba pobrań: 12

Uchwała Nr XXXIX/240/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 788,34 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-06-02 07:56 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XL/242/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok (PDF, 95,86 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-06-29 12:24 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XL/245/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany granic sołectwa Schodnia i sołectwa Pustków (PDF, 622,56 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-06-29 12:24 Liczba pobrań: 6

Uchwała Nr XL/246/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok (PDF, 301,11 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-06-29 12:25 Liczba pobrań: 12

Uchwała Nr XL/247/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 786,26 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-06-29 12:25 Liczba pobrań: 5

Uchwała Nr XLII/257/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017 - 2020" (PDF, 1,81 MB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-10-06 10:46 Liczba pobrań: 11

Uchwała Nr XLII/262/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 799,51 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-10-06 10:46 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XLIII/275/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 791,51 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-11-07 08:49 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XLIV/280/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej (PDF, 617,66 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-11-30 11:29 Liczba pobrań: 4

Uchwała Nr XLIV/283/17 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie udzielenia poręczenia (PDF, 192,64 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-11-30 11:30 Liczba pobrań: 11

Uchwała Nr XLIV/284/17 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok (PDF, 380,62 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-11-30 11:30 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XLIV/285/17 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 829,05 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-11-30 11:30 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XLV/287/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia gminnego (PDF, 100,00 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-28 11:38 Liczba pobrań: 7

Uchwała Nr XLV/289/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok (PDF, 298,16 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-28 11:38 Liczba pobrań: 3

Uchwała Nr XLV/290/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 820,73 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-28 11:38 Liczba pobrań: 5

Uchwała Nr XLV/291/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok (PDF, 811,66 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-28 11:38 Liczba pobrań: 46

Uchwała Nr XLV/292/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 892,13 kB)

załączył: Justyna Widera, Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2017-12-28 11:38 Liczba pobrań: 13

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 278