Uchwały

2020 rok

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVI/119/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVI/120/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVI/121/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XVI/122/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (PDF, 734,65 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 17

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVI/122/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVI/123/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 7

Uchwała Nr XVI/124/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości. (PDF, 188,95 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 11

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVI/124/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 4

Uchwała Nr XVI/125/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości. (PDF, 188,90 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 14

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVI/125/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-02-04 13:09 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/126/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:06 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/127/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:06 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/128/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:06 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/129/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:06 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/130/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:06 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XVIII/131/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 728,06 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:05 Liczba pobrań: 13

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/131/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:06 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/132/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:06 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/133/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:43 Liczba pobrań: 8

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/134/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:43 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/135/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:43 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/136/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:43 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/137/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:43 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XVIII/138/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-03-03 14:43 Liczba pobrań: 3

Uchwała Nr XIX/139/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (PDF, 108,87 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:33 Liczba pobrań: 12

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/139/20 (PDF, 335,85 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XIX/140/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie służebności przejazdu (PDF, 104,15 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:33 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/140/20 (PDF, 333,97 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego (PDF, 109,11 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:33 Liczba pobrań: 10

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/141/20 (PDF, 334,58 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XIX/142/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek (PDF, 2,71 MB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:33 Liczba pobrań: 18

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/142/20 (PDF, 337,50 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/143/20 (PDF, 341,01 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XIX/144/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 107,79 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:34 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/144/20 (PDF, 335,94 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr XIX/145/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 108,02 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:34 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/145/20 (PDF, 335,65 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr XIX/146/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 108,23 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:34 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/146/20 (PDF, 336,51 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr XIX/147/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 108,02 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:34 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/147/20 (PDF, 335,96 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XIX/148/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym (PDF, 108,87 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:34 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/148/20 (PDF, 336,39 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/149/20 (PDF, 342,85 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/150/20 (PDF, 337,87 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 5

Uchwała Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi Sportowemu Szczedrzyk (PDF, 116,43 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:34 Liczba pobrań: 17

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/151/20 (PDF, 337,86 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/152/20 (PDF, 335,06 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/153/20 (PDF, 338,08 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/154/20 (PDF, 336,27 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XIX/155/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 989,02 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-19 14:36 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/155/20 (PDF, 341,13 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/156/20 (PDF, 344,84 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XIX/157/20 (PDF, 340,10 kB)

załączył: Arkadiusz Banik, Podinspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej dnia 2020-05-05 14:35 Liczba pobrań: 7

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XX/158/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-01 11:54 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XX/159/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-01 11:54 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XX/160/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-01 12:10 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XX/161/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-01 11:54 Liczba pobrań: 12

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/162/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/163/20. (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/164/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/165/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/166/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/167/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/168/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/169/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/170/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/171/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/172/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/173/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/174/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/175/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/176/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/177/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/178/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/179/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/180/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/181/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/182/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/183/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:32 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/184/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:31 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/185/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:31 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/186/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:31 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/187/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:31 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/188/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:31 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/189/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:44 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/190/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:33 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (PDF, 1,00 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-19 14:31 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/191/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:33 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/192/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:33 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/193/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:33 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/194/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:33 Liczba pobrań: 4

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/195/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:33 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/196/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-07-06 08:24 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/197/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:33 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała XXI/198/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-06-30 08:33 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXII/199/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-05 08:53 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XXII/200/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 1,05 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-19 14:30 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXII/200/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-05 08:53 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXII/201/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-05 08:53 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/202/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/203/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/204/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/205/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/206/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-02 15:18 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/207/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/208/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/209/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/210/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-09-02 15:17 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/211/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/212/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/213/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/214/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr XXIII/215/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:41 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/215/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIII/216/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-08-28 11:36 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/217/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 8

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/218/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/219/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/220/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/221/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/222/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/223/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/224/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/225/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/226/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/227/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XXIV/228/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF, 4,35 MB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 11:52 Liczba pobrań: 7

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/228/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXIV/229/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-06 12:09 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXV/230/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-29 08:53 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXV/231/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-29 08:53 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXV/232/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-29 08:53 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXV/233/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-29 08:53 Liczba pobrań: 5

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXV/234/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-29 08:53 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XXV/235/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-29 08:48 Liczba pobrań: 14

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXV/235/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-10-29 08:53 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVI/236/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 12:43 Liczba pobrań: 0

Uchwała Nr XXVI/237/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 04 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 12:43 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVI/237/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 12:43 Liczba pobrań: 0

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVII/238/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 13:00 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVII/239/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 13:00 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVII/240/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 13:00 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVII/241/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 13:00 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVII/242/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 13:00 Liczba pobrań: 1

Uchwała Nr XXVII/243/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 12:52 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVII/243/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 13:00 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XXVII/244/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji (PDF, 214,87 kB)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 12:52 Liczba pobrań: 25

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVII/244/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2020-12-03 13:00 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVIII/245/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-11 10:23 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVIII/246/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-11 10:23 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVIII/247/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-11 10:23 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVIII/248/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-11 10:23 Liczba pobrań: 1

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVIII/249/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-11 10:23 Liczba pobrań: 2

Uchwała Nr XXVIII/250/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-04 10:38 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVIII/250/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-11 10:23 Liczba pobrań: 3

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVIII/251/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-11 10:23 Liczba pobrań: 2

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVIII/252/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-11 10:23 Liczba pobrań: 3

Uchwała Nr XXVIII/253/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-04 10:38 Liczba pobrań: 6

Imienny wykaz głosowania - Uchwała Nr XXVIII/253/20 (PDF)

załączył: Bogumiła Kozan , Insp. ds. obsługi RM dnia 2021-01-11 10:23 Liczba pobrań: 2

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 444