Obwieszczenia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr 6220.1/4.2021.KK z dnia 22.02.2021r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek.

 

 

DRO. 6220.1/4.2021.KK                                        

                                       Ozimek 22.02.2021r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zmian.) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku firmy ProLicht Reklama Sp. z o.o., ul. Dworcowa 1, 46 – 040 Ozimek, dla przedsięwzięcia  pn: : „Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku” na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

Obwieszczono:25.02.2021r. 

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 006 183