Obwieszczenia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr 6220.2/4.2021.KK z dnia 08.04.2021r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m. Schodnia".

 

 

DRO. 6220.2/4.2021.KK                                                                               Ozimek 08.04.2021r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zmian.) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Pana Marcina Solis, Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 45 – 920 Opole, działającego z upoważnienia Burmistrza Ozimka, dla przedsięwzięcia  pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m. Schodnia”.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  3. Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  4. DRO-aa

Obwieszczono: 13.04.2021r.

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 812 098