Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019r."

Ozimek, dnia 12.02.2019r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

 

 

Burmistrz Ozimka ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019r.

 

Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019r.” stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019r.

 

Treść projektu Programu oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia oraz dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4B, w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska – II piętro, pokój 218 (pn. 8.00 – 17.00; wt. – czw. 8.00 – 15.30; pt. 8.00-14.00).

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 13 lutego 2019r. do 27 lutego 2019r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2019 roku na:

• adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugim.ozimek.pl;

• adres pocztowy: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;

• nr faxu: 77-462-28-11.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

_Program_2019 (PDF, 221,37 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2019-02-13 15:00 Liczba pobrań: 10

FORMULARZ KONSULTACJI_Program_2019 (PDF, 268,19 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2019-02-13 15:00 Liczba pobrań: 1

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 702