Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

projektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

 

Konsultacje trwają od 31 sierpnia 2012 roku do 14 września 2012 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl (zakładka organizacje pozarządowe) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek ( I piętro, pok. 118)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2012 roku na:

-adres poczty elektronicznej k.szewczyk@ugim.ozimek.pl; a.boduch@ugim.ozimek.pl,

- adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

- nr faxu 77/46 22 811.

Formularz konsultacji.rtf (RTF, 20,89 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2012-08-31 12:24 Liczba pobrań: 18

Projekt programu współpracy na rok 2013 (PDF, 78,94 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2012-08-31 12:25 Liczba pobrań: 17

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 499