Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o konsultacjach społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek"

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 30 października 2012 roku.

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych

projektu
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ozimek
.

Konsultacje trwają
od 31 października 2012 roku do 14 listopada 2012 roku.

Uczestnicy konsultacji:

  1. Organizacje pozarządowe.
  2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Ozimek.
  3. Mieszkańcy Gminy Ozimek.

Treść projektu Regulaminu i formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska – II piętro, pokój 217.

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2012 roku na:

-adres poczty elektronicznej: ochronasrod@ugim.ozimek.pl,

- adres pocztowy: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

- nr faxu: 77 – 462 – 28 – 11.

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

Regulamin_projekt (PDF, 238,79 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2012-10-31 08:00 Liczba pobrań: 16

FORMULARZ_KONSULTACJI_REGULAMINU (WORD, 14,47 kB)

załączył: Dagmara Radziej, Insp. ds. ochrony środowiska i dnia 2012-10-31 08:02 Liczba pobrań: 7

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 600