Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 23 października 2013 roku

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

projektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

 

Konsultacje trwają od  23 października 2013r. do 6 listopada 2013r.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.ozimek.pl (zakładka organizacje pozarządowe) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (I piętro, pok. 118)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2013 roku na:

- adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

- nr faxu 77/46 22 811,

 -adres poczty elektronicznej a.boduch@ugim.ozimek.pl

 

                                                                                                                BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                                   MAREK KORNIAK

FORMULARZ KONSULTACJI PROGRAMU (RTF, 20,88 kB)

załączył: Anna Boduch, Insp. ds. środków pomocowych i dnia 2013-10-23 11:50 Liczba pobrań: 9

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2014 (PDF, 58,12 kB)

załączył: Anna Boduch, Insp. ds. środków pomocowych i dnia 2013-10-23 15:22 Liczba pobrań: 15

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 610