Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-06-13 23:12:39

Zamówienia powyżej 130000zł

Ogłoszenie o zamówieniu: ZZP.271.5.2021.AK. Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne

W dniu 22.04.2021 dodano informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

W dniu 14.04.2021 dodano informacje z otwarcia ofert

 W dniu 14.04.2021 dodano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

dla zamówienia o nazwie:

 

Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne

 

 

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/008b0eda-a7d0-4bd8-934f-2748691e15a2

 

 

Identyfikator postępowania: 008b0eda-a7d0-4bd8-934f-2748691e15a2