Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-06-13 03:32:52

Organizacje pozarządowe

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Widera
Insp. ds. promocji
tel. 77 462 28 34
e-mail: m.widera@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2011-12-28 11:59:00
Wyświetl historię zmian

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ozimek na lata 2021-2024".

PGK.4123.24.2021.HP

Ozimek, dnia 04.05.2021r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

 

 

Burmistrz Ozimka ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057), w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ozimek na lata 2021-2024”.

 

Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ozimek na lata 2021-2024” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Z projektem programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Konsultacje prowadzone będą w formie ankiety konsultacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 06 maja 2021r. do 20 maja 2021r.

 

Propozycje i uwagi należy przesłać w czasie trwania konsultacji, w terminie do dnia 20 maja 2021r., w formie:

• elektronicznej na adres: sekretariat@ugim.ozimek.pl;

• pisemnej na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Dagmara Radziej
Insp. ds. ochrony środowiska i
tel. 77 462 28 63
e-mail: d.radziej@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2021-05-05 15:20:00
Wyświetl historię zmian