REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
1. Dodatkowy punkt kasowy w Domu Kultury w Ozimku w dniach 10-19.03.2021 r. 2021-02-26 14:02 Marcin Widera aktualizacja treści
2. Dodatkowy punkt kasowy w Domu Kultury w Ozimku w dniach 10-19.03.2021 r. 2021-02-26 14:02 Marcin Widera aktualizacja treści
3. Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 2021-02-26 14:02 Dagmara Radziej aktualizacja treści
4. III edycja konkursu na najsympatyczniejszego urzędnika roku 2020 w powiecie opolskim rozstrzygnięta 2021-02-26 13:39 Marcin Widera aktualizacja treści
5. Lokalny Program Rewitalizacji do konsultacji do dn. 17 marca 2021 2021-02-26 12:17 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
6. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ozimek 2021-02-26 12:17 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
7. Lokalny Program Rewitalizacji do konsultacji do dn. 17 marca 2021 2021-02-26 12:17 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
8. Lokalny Program Rewitalizacji do konsultacji do dn. 17 marca 2021 2021-02-26 12:15 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
9. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek. 2021-02-26 12:14 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
10. Lokalny Program Rewitalizacji do konsultacji do dn. 17 marca 2021 2021-02-26 12:11 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
11. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021. 2021-02-26 11:46 Dagmara Radziej aktualizacja treści
12. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021. 2021-02-26 11:44 Dagmara Radziej aktualizacja treści
13. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021. 2021-02-26 11:41 Dagmara Radziej aktualizacja treści
14. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek na rok 2021. 2021-02-26 11:40 Dagmara Radziej aktualizacja treści
15. Złoty medal na rzecz zbiórki "Pomoc dla dzieci śp. Katarzyny Konieczko-Pałgan" wylicytowany 2021-02-26 09:40 Marcin Widera aktualizacja treści
16. 2021 2021-02-26 08:29 Agata Kekin aktualizacja treści
17. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 2021-02-26 08:17 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
18. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku 2021-02-26 08:17 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
19. Złoty medal na rzecz zbiórki "Pomoc dla dzieci śp. Katarzyny Konieczko-Pałgan" wylicytowany 2021-02-26 08:02 Marcin Widera aktualizacja treści
20. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr 6220.1/4.2021.KK z dnia 22.02.2021r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek. 2021-02-25 15:35 Dagmara Radziej aktualizacja treści
21. Obwieszczenie Burmistrza Nr DRO. 6220.6/5.2020.KK z dnia 22.02.2021r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 12 01 99 - inne niewymienione odpady, na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dylaki przy ul. Ozimskiej 54, prowadzonego przez firmę WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich" na działce nr 711/10 położonej w obrębie 0005, w miejscowości Dylaki, gmina Ozimek. 2021-02-25 15:34 Dagmara Radziej aktualizacja treści
22. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr 6220.1/4.2021.KK z dnia 22.02.2021r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek. 2021-02-25 15:33 Dagmara Radziej aktualizacja treści
23. Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr 6220.1/4.2021.KK z dnia 22.02.2021r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż linii technologicznej do malowania proszkowego na terenie zakładu ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku" na działce nr 479/1 KM 8 położonej w obrębie 0091, w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek. 2021-02-25 15:31 Dagmara Radziej aktualizacja treści
24. Obwieszczenie Burmistrza Nr DRO. 6220.6/5.2020.KK z dnia 22.02.2021r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 12 01 99 - inne niewymienione odpady, na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dylaki przy ul. Ozimskiej 54, prowadzonego przez firmę WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich" na działce nr 711/10 położonej w obrębie 0005, w miejscowości Dylaki, gmina Ozimek. 2021-02-25 15:28 Dagmara Radziej aktualizacja treści
25. Obwieszczenie Burmistrza Nr DRO. 6220.6/5.2020.KK z dnia 22.02.2021r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 12 01 99 - inne niewymienione odpady, na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dylaki przy ul. Ozimskiej 54, prowadzonego przez firmę WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich" na działce nr 711/10 położonej w obrębie 0005, w miejscowości Dylaki, gmina Ozimek. 2021-02-25 15:27 Dagmara Radziej aktualizacja treści
26. Obwieszczenie Burmistrza Nr DRO. 6220.6/5.2020.KK z dnia 22.02.2021r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 12 01 99 - inne niewymienione odpady, na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dylaki przy ul. Ozimskiej 54, prowadzonego przez firmę WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich" na działce nr 711/10 położonej w obrębie 0005, w miejscowości Dylaki, gmina Ozimek. 2021-02-25 15:25 Dagmara Radziej aktualizacja treści
27. Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 2021-02-25 15:17 Dagmara Radziej aktualizacja treści
28. Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2021-02-25 13:04 Administrator BIP aktualizacja treści
29. Zasady regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-02-25 12:59 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
30. KANDYDACI NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO okręg wyborczy nr 12 2021-02-25 12:58 Katarzyna Smolnik usunięcie artykułu
31. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych. 2021-02-25 12:57 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
32. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek. 2021-02-25 12:31 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
33. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek. 2021-02-25 12:30 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
34. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek. 2021-02-25 12:24 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
35. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ozimek 2021-02-25 12:19 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
36. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych LPR 25.02.2021 - 17.03.2021 2021-02-25 12:13 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
37. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych LPR 25.02.2021 - 17.03.2021 2021-02-25 12:09 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
38. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych LPR 25.02.2021 - 17.03.2021 2021-02-25 12:06 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
39. Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 2021-02-25 09:06 Administrator BIP aktualizacja treści
40. Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 2021-02-24 11:17 Dagmara Radziej aktualizacja treści
41. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2021/2022 2021-02-24 08:58 Agnieszka Walczak aktualizacja treści
42. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2021/2022 2021-02-24 08:57 Agnieszka Walczak aktualizacja treści
43. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2021/2022 2021-02-24 08:55 Agnieszka Walczak aktualizacja treści
44. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OZIMEK NA ROK SZKOLNY 2021/2022 2021-02-24 08:53 Agnieszka Walczak aktualizacja treści
45. Petycja dot. informacji, które mogą uchronić zdrowie i życie tysięcy Polaków, mieszkających w każdej polskiej gminie 2021-02-23 14:36 Marcin Widera aktualizacja treści
46. UWAGA! Awaria sieci ciepłowniczej 2021-02-23 13:46 Marcin Widera aktualizacja treści
47. UWAGA! Awaria sieci ciepłowniczej 2021-02-23 13:45 Marcin Widera aktualizacja treści
48. Zarządzenia Burmistrza z roku 2021 2021-02-23 13:08 Tomasz Krzyżowski aktualizacja treści
49. Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 2021-02-23 11:40 Dagmara Radziej aktualizacja treści
50. Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 2021-02-23 11:39 Dagmara Radziej aktualizacja treści

Strona: 1 z 546


powrót na górę strony

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-02-26 14:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 60 340 300